Основни команди за работа с Linux

posted in: Linux | 0

В този кратък наръчник ще стане въпрос за някои основни команди за работа с Linux (Линукс).

 

Необходимо е да стартирате Terminal

 

cal – Изведжа календар в текстов режим:

cal

cat – Извежда съдържанието на файл:

cat /var/log/messages

cd – Променя директория:

cd /var/log 

ls – Извежда съдържание на директория:

ls

dir – Извежда съдържание на директория:

dir

rm – Изтрива файл или директория: 

Пример за изтриване на файл:

rm /temp/filename

Пример за изтриване на директория:

rm -fr /foldername

chgrp – Променя групата на файл или директория:

chgrp users Accessories

chmod – Променя достъпа до файл или директория.

chmod 777 /temp/myfile.txt

chown – Променя собственика на файл или директория.

chown user.users /temp/myfile.txt

cp – Копира файл или директория където укаже съответния потребител.

Пример за копиране на файл:

cp /etc/passwd/temp/ 

Пример за копиране на директория:

cp -R /etc//temp/

date – Извежда или променя дата и час.

Пример за извеждане дата и час:

date

Пример за промяна дата и час:

date -s 13:26:00

df – Извежда запълненото и свободно място на вашата система:

df

man – Извежда документация за приложение:

man rpm

rpm – RPM пакетен менаджер с който с който си инсталирате приложения със разширение *.rpm:

rpm -ivh mc.rpm

du – Извежда текущата големина на файл или директория.

Пример за извеждане текуща големина на файл:

du -h /temp

Пример за извеждане текущане големина на директория:

du -h /tmp/myarh.zip

echo – Извежда съобщение на екрана:

echo „Linux e svobodna operacionna sistema“

fdisk – Конзолен манипулатор на вашия твърд диск:

fdisk -l /dev/hda

fdformat – Конзолно форматиране на дискети:

fdformat /dev/floppy

history – Конзолно извежда история на командите написани от Вас преди време:

history

hostname – Извежда или променя системното име.

Пример за извеждане на системно име:

hostname

Пример за промяна на системно име:

hostname linuxserver

kill – Спира стартиран процес (всички процеси имат номера)

kill 1260

less – Извежда съдържанието на файл на страници:

less /etc/passwd

ln – Създава връзка м/у файлове или директории:

ln -s /home/index.html /var/www/index.html

mkdir – Създава директория:

mkdir /temp/newdir

more – Извежда съдържанието на файл на страници:

more /var/log/messages

mv – Премества файл или директория от едно място на друго:

mv /temp/myfiles.txt /temp/arhives/myfiles.txt

pwd – Извежда текущата директория:

pwd

shutdown – Изключване или рестартиране на системата.

Пример за изключване на системата:

shutdown -h now

Пример за рестартиране на системата:

shutdown -r now

su – Променя текущия потребител с друг:

su root

tail – Извежда последните редове на файл:

tail /var/log/messages

head – Извежда началните редове на файл:

head /var/log/messages

time – Извежда ресурсите които изпълнява дадено приложение:

time cat /etc/passwd

uname – Извежда системна информация:

uname -a

useradd – Създава потребител:

useradd user1

usermod – Модифицира потребител:

usermod testuser

userdel – Изтрива потребител:

Пример променя парола за съответния потребител

userdel testuser passwd 

Пример:  (на мястото на ‘user1’ се пише потребителя на които искате да смените паролата)

passwd user1

who – Извежда всички активни потребители в системата:

who

uptime – Извежда времето от началното зареждане на операционната система:

Пример:

uptime

Извеждане на текущи процеси, командата изпълнена с опция -e, показва всички процеси:

Пример:

ps -е

reboot – Рестартиране на Вашата система:

reboot 

Вашият коментар:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.