Общи условия за публикуване на коментари

Общи условия за публикуване на коментари

 

1. SiteBG.eu насърчава и подкрепя ползотворната, толерантната, различната форма на възгледите на принципите и разбиранията на всеки един от Вас.

2. Молим всички коментари да се изписват на кирилица. Тези коментари които не са написани на кирилица ще бъдат изтривани.

3. Не се толерират острият и невъзпитан тон, насаждането на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие. Всеки има право на собствено мнение уважавайки своя събеседник или опонент.

4. Не нарушавайте авторските права на когото и да е било. Старайте се винаги да посочвате източника който цитирате.

5. Не се допуска публикуването на спам линкове, коментари и всяка друга информация която не се отнася по темата която се дискутира.

6. Не дублирайте вашите мнения в коментарите.

7. Молим всеки от вас да уважава SiteBG.eu. Спамът и флудът не се толерират. Забранено е публикуването на препратки към рекламни страници, обяви, порнографски сайтове или подобно съдържание, както и/или сцени на насилие, издевателства от всякакъв характер.

8. Забраняват се всякакви форми на агитация и действия които подбуждат към престъпления и масови безредици. Забранява се също и публикуването на линкове към подобно съдържание.

 

Всеки коментар, който нарушава правилата описани в SiteBG.eu няма да бъде публикуван и ще се изтрива.

Всеки от вас който, забележи нарушения на описаните правила, може да информира SiteBG.eu като изпрати писмо на е-мейл адрес.

SiteBG.eu си запазва правото да извършва промени в настоящите правила по свое усмотрение. SiteBG.eu своевременно ще информира читателите, и ще публикува промените на тази страница, как то и версията на съответните промени. Всички промени в условията ще влизат в сила от момента на публикуването им.

 

Версия 1.0 от 24.11.2014 г.