X.Org 30 годишен юбилей! FreeBSD чества 21 години от създаването си.

Разработчиците на проекта X.Org обявиха отбелязването на 30 години от момента на първия анонс на протокола X Windows Ssystem, представен от Роберт Шефлер през юни 1984 г. Без оглед на бурното развитие на такива системи, като Wayland и Mir и критиката, че протокола X11 е загубил своята актуалност, тъй като е разработван във времето до появата на графичните процесори, и много ядрени и мобилни системи. X Window System и до сега си остава стабилна основа за построяването на съвременни десктоп обкръжения за Unix-подобни Операционни Системи.

Пътя на реализацията от версия X1 до X11 на протокола измина само за три години, след което X11 ше се сдобие с разширения, но няма да се промени по своята същност. Например в качеството на разширения бяха представени такива разпространени възможности като: XVideo, X Font Server, XKB, Xinerama, XCB, Multi-Pointer X, Present, DRI2, DRI3, RandR, X Input и т.н.. Инициативите по разработката на протокола X12, за сега не са отишли по далеч, от обсъждания.

Допълнение:

19 юни също се смята и за рождения ден на проекта FreeBSD който направи 21 години. 19 юни 1993 г. на базата на неофициални пачове за 386BSD е било създадено отклонение 4.3BSD, в рамките на който се планирало да се развива бърза, стабилна и надеждна Операционна Система за i386. В качеството на варианти за името на проекта са били предложени FreeBSD, BSDFree86 и Free86BSD. В крайна сметка е било предпочетено името FreeBSD предложен от Давид Гринман (David Greenman). През ноември 1993 година на основата на 4.3BSD-Lite, ‘Net/2’ и 386BSD 0.1 е бил пуснат първия вариант на FreeBSD 1.0.